Hizmet Standartları

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


Hizmet Politikamız

Kaliteli, standart üstü ve insan faktörünü ön planda tutan bir anlayışla hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Sizler için her gün yeniden enerji topluyoruz, yaşamak için yaşatma idealiyle sizleri hafta içi her gün merkezimizde beklemekteyiz. Sağlıklı ve sevgi dolu günler dileriz.


ASM Hizmetlerimiz

  MERKEZİMİZDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ 1 – Poliklinik hizmetleri 2 – Gebe izlem, lohusa izlem 3 – Bebek izlem, sağlam çocuk izlem 4 – Aşı programlarımız (Bebek , Çocuk ve Gebe aşıları, Gerekli durumlarda tetanoz ve Hepatit B aşıları yapılmaktadır.) 5 – Aile planlaması hizmetleri 6 – Ria uygulama 7 – Acil müdahaleler 8 – Küçük cerrahi işlemler 9 – Kan tetkiklerinin ve sonuçlarının alınması 10 – Çeşitli konularda eğitim hizmetleri


Hasta Hakları

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Bu haklardan birisi de en temel hak olan sağlık hakkıdır. Bu hakkın sunumu da kaliteli ve eşit olmalıdır. Bu durumda sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitlik ilk...


Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ Kayıtlı nüfusumuzun sağlığını geliştirmek, Korumak ve tedavi etmek, Rehabilitasyonu için sağlık hizmetine katkı sağlayan tüm toplum kaynakları ile işbirliği içinde olarak, Bilimin güncel katkısına açık, güvenilir, güler yüzlü, iletişime ve gelişmeye açık, kolay ulaşılan, sağlığı vazgeçilmez bir insan hakkı olarak gören ve bağlı bulunduğu bireylerin tüm sağlık sorumluluğunu üstlenen örnek bir Aile Sağlığı Merkezi olmaktır. VİZYONUMUZ Bilimi en güncel hal...


Faydalı Linkler